Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

30.11.2017 г.

Автор:

Вирджиния Тодорова

e-mail:

v.todorova@bg-voice.com

Открит е оригиналният ръкопис на първата история на България

Като по-стар от „История славяноболгарская“ се предполага, че е създаден около 1668 г.

Факсимиле от ръкописа

Петър Богдан

Увеличаване Затвори

„История славяноболгарская“

Увеличаване Затвори

Авторският ръкопис на първия исторически трактат за България, създаден един век преди „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, е открит и ще бъде публикуван като текст, факсимиле, превод, бележки и научен коментар. Става дума за написаната на латински „История на България" от Петър Богдан Бакшич, за която се смята, че е създадена около 1667-1668 г., но е отпечатана след смъртта му през 1674 г. От нея са познати откъси и преписи, но в цялостен вид тя никога не е била известна на науката. Сега проф. Лилия Илиева от Югозападен университет „Неофит Рилски" обявява в предстоящия брой 1 за 2018 г. на сп. „Балканистичен преглед", че е открила оригиналния ръкопис на българския книжовник францисканец от Чипровци, станал католически архиепископ. В статията има и факсимиле на цяла страница от документа.

В потвърждение на хипотезата, че историята на Богдан е значително по-обемист труд, тя съобщава, че ръкописът заема около 200 страници, разпределени в 70 глави, предговор, послеслов и добавени документи. Според проф. Илиева заглавието на този труд е „За древността на бащината земя и българските неща", а авторът се представя като Петър Деодат Чипровски. Пред Весела Николаева от изданието Severozapazenabg.com проф. Илиева споделя, че е открила ръкописа в Университетската библиотека на италианския град Модена. Университетът е основан през 1175 г. и е един от най-старите в света. Библиотечната му мрежа е от десетина обекта, включително в провинция Реджо Емилия.

Лилия Илиева е професор по общо и сравнително езикознание към Катедрата по български език във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски" в Благоевград. Тя преподава увод в общото езикознание, синтаксис на българския книжовен език, морфология на българския книжовен език, етнолингвистика. Била е лектор по български език и култура в Пекинския университет за чужди езици (1994-1997). Специализира в Санкт Петербург (Русия, 1990), Елсинор (Дания, 1988), Москва (Русия, 1985), Дубровник-Загреб (Хърватия, 1983).

Цифровото копие на ръкописа е откупено с помощта на проект, финансиран от държавния фонд „Научни изследвания". Справката в отчетите на фонда показва, че става дума за проект „Гутенберговата революция и българите", за който са одобрени 57,000 лева.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X