Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

31.01.2018 г.

Автор:

Гергана Тодорова

e-mail:

лицензиран брокер по недвижими имоти

ВАШИТЕ ПАРИ: Какво е тръст „Trust”?

Гергана Тодорова отговаря на въпроси на читателите

Продължение от миналия брой

Кой участва в създаването на тръста? Тръстът се създава от възложителя - обикновено лицето, което предоставя активите и който установява правилата и насоките за това как да работи то. Дарителят/възложителят назначава попечител. Това може да бъде частно лице или институция - за действително управление на активите от името на бенефициента (евентуален получател на активите). Тръстът и попечителят могат да бъдат едно и също лице, ако тръстът влиза в сила, докато дарителят е все още жив. След като той или тя почине, той ще премине върху наследник - бенефициент.

Огромната разлика между завещанията и тръстовете е, че тръстовете обикновено не минават през пробация, което означава, че това не само ще ви спести преминаване през публичния регистър, но ще спести на наследниците ви много време, докато получат това, което сте им завещали.

Какво точно включва тръстът? Има много видове активи, които могат да отидат в тръста, включително пари в брой, недвижими имоти, инвестиции, други видове имоти и бизнес интереси. Можете също така да присвоите тръст като бенефициент на застраховка „живот" и/или пенсионна сметка.

Какви видове тръстове има? Има много видове, които може да построите, в зависимост от това какви са вашите желания относно вашите активи. Ето и няколко примера:

Living Trust (Живеещ тръст). Това е често срещан тип тръст, който се използва, за да ви помогне да предадете активите си на вашите наследници, но също така може да ви помогне да управлявате активите си, докато сте живи. Вие може да бъдете ваш собствен попечител, а след това да определите наследник попечител да поеме, в случай че станете недееспособни или починете.

Този тип тръст може да бъде „отменяем" или „неотменяем". Отменяем означава, че можете да променяте или отменяте някоя от разпоредбите на тръста. Неотменяем означава, че след като определите условията на тръста, то не можете да ги промените след това (или поне не без много главоболие). Тръстът може да се промени от отменяем, докато дарителят е жив, на неотменяем, след като той почине.

Special Needs Trust (Тръст за специални нужди). Този тип можете да направите специално като се предвиди за определени членове на семейството ви със специални нужди. Или, с други думи, ако предоставите вашите активи на човек в неравностойно положение, то той/тя може да загуби възможността да получава държавни средства като социална медицинска застраховка (Medicaid), както и полагащата им се инвалидна пенсия (Social Security). Тръстът може да спомогне да се гарантира, че вашите близки имат пари за покриване на техните преживяващи нужди, като същевременно защитават достъпа им до държавните обезщетения, споменати по-горе.

Като агент на недвижими имоти аз непрестанно уведомявам новите си клиенти относно този аспект от покупката на имоти. Ако имате въпроси, свързани с тази или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на недвижимите имоти, ще се радвам да помогна. Може да ме потърсите на 773-827-7827 или да ми пишете на gergana.todorova@bairdwarner.com.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X